Gå til innhold
  • 26. oktober 2021

June Sommer Strask: Luottat sániin – Spor i ord

Spor i ord er en forestilling med urgamle samiske skapelsessagn og joik, fra boken Spor i ord – Luottat sániin. En stor del av sagnene handler om hvordan dyr ble skapt, men også om hvordan man med magi kan flytte øyer, forstyrre jaktlykken – og om å berge seg ute i livet.

I den samiske joiketradisjonen finnes det tradisjonelle joiker om det meste, og når June har fortalt et sagn om et dyr joiker hun dyret. Dyrejoikene er ofte morsomme og med en kort tekst, dajahus, som forteller om dyrets særegenheter.

Når forteller- og joikedelen er over, har vi et lite joikeverksted der vi lærer om hva joik egentlig er og å joike kråka.

 

June Sommer Strask

forfatter, artist og joikepedagog født i Finnmark, med oppvekst i Harstad. Hun har skrevet flere bøker for barn, ungdom og voksne. Barnebøkene hennes er tospråklige, med nordsamisk og norsk tekst.