Gå til innhold

For å låne på biblioteket trenger du lånekort. Kortet må enten være utstedt ved vårt bibliotek, eller være et nasjonalt lånekort som er utstedt ved et annet bibliotek.

Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss, og du må godta våre låneregler.

Ny låner over 15 år
Fyll ut innmeldingsskjemaet og lever det så i skranken på biblioteket. Du må også vise gyldig legitimasjon med bilde. Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner.

Ny låner under 15 år
Fyll ut innmeldingsskjemaet. Foresatte må signere på dette, og tar dermed på seg det økonomiske ansvaret. Lever innmeldingsskjemaet i skranken på biblioteket. Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner.

Dersom du mister kortet koster det kr 20 å få et nytt. Husk å ta med legitimasjon.

Nasjonalt lånekort
Vi anbefaler alle våre lånere å opprette nasjonalt lånekort. Da kan du bruke det samme lånekortet i hele landet, og du får tilgang til ulike digitale tjenester gjennom biblioteket som Filmbib. For å få nasjonalt lånekort må vi registrere ditt personnummer.

Digitalt nasjonalt lånekort
Det er også mulig å skaffe seg et digitalt nasjonalt lånekort. Når det er gjort må du ta kontakt med oss for å knytte kortet opp mot ditt bibliotek.

For å kunne logge inn i vår nettkatalog, samt benytte ulike digitale tjenester gjennom biblioteket trenger du en pin-kode på fire siffer. Ta kontakt med biblioteket for å få en slik kode.