Klipparkiv

Klipparkivet inneholder avisutklipp, programmer, presseomtaler m.m. knyttet til aktører, bedrifter, hendelser og aktiviteter i lokalmiljøet. Lokalmiljøet defineres som kommunene Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Kvæfjord og Skånland. Mappene i klipparkivet er ikke til utlån, men kan benyttes på biblioteket.

Se viser til mappens ordningsord (mappens tittel).

Se også viser til mapper med sidestilte eller beslektede temaer.

Det finnes også liste over biografier og en liste over andre mapper med avisutklipp.

Klipparkivet finnes også i utskriftsvennlig pdf-versjon (merk: over 20 sider).

Emneord Merknader
8. MARS Se KVINNEDAGEN
1. MAI
17. MAI
24. OKTOBER Se FN-DAGEN
ADOLFKANONEN Se også TURISME
ADVENTSKALENDER Se KULTUR, Kulturell adventskalender
ALENE-FORELDRE-FORENINGEN SE FORENINGER
ALGEDØD SE MILJØVERN, Algedød
ALKOHOL/RUS SE RUSMIDLER
ALTERNATIV ENERGI
ALTERNATIV MEDISIN SE HELSE, Alternativ medisin
ALTEVÅGEN SE TRONDENES, Altevågen
AMBASSADØRER Harstad
ANDØRJA SE IBESTAD
ANNEN VERDENSKRIG SE KRIGEN I NORD-NORGE
ANNA ROGDE (skuta) I SE OGSÅ KYSTKULTUR
ANNA ROGDE (skuta) II
ANNA ROGGLØY
APOTEK
AR:T GYMSAL Se KUNST – AR:T gymsal
ARBEIDERSAMFUNDET (Harstad Arbeidersamfund
ARBEIDSMARKED
ARBEIDSSAMVIRKE (HASVO)
ARCTIC KREATIVE CLUSTER
ARCTIMUS SE MUSIKKLIV, Musikk i Nord
ARKEOLOGI
ARKIV
ARKTIS (turistbrosjyrer) Se arkivboks
ARTS FROM ARCTIC Se KULTUR, Arts from the Arctic
ASBJØRN-HAUGEN Se TRONDENES
ASTAFJORD (slektshistorie) Se IBESTAD
ASTAFJORD-PROSJEKTET Se IBESTAD
ASYLSØKERE
ASYLSØKERE, Parken mottak Se også ST. ELISABETH
ATTAC HARSTAD
AUN
AVFALL
AVFALL, Forbrenningsanlegg
AVFALL, Hålogaland Ressursselskap
AVISER Se også magasin
AVISER, Harstad Tidende Se også magasin
AVISER, Russeaviser Se arkivbokser
BALLETT Se MUSIKK, Ballett/dans
BANKER
BANKER, Harstad sparebank
BANKER, Sparebanken Nord-Norge
BANKER, Trondenes sparebank
BARN Se også HARSTAD KOMMUNE, Barn og ungdom
BARN
BARN, Barnehager
BARN, Barnevern Se også MENTAL HELSE
BARN, Barneåret 1979
BARN, Barneårskomiteen
BARN, KOA (Kvæfjord Opplevelse og avlastning)
BARNAS VIKINGFESTIVAL
BEFOLKNING Se FOLKETALL
BEGRAVELSESBYRÅER Se NÆRINGSLIV, Nathanielsen
BEREDSKAPSSENTRAL Se SYKEHUS, Beredskapssentral
BERGSENG
BERGVERKSDRIFT
BIBLIOTEK I (1970-tallet)
BIBLIOTEK II (1980-tallet)
BIBLIOTEK III (1990-tallet)
BIBLIOTEK IV (2000-tallet)
BIBLIOTEK, Artikler
BIBLIOTEK, Avisinnlegg (fra biblioteket 2001-2002)
BIBLIOTEK, Biblioteks-historie (Harstad (gamle) bibliotek)
BIBLIOTEK, Bokbuss (inkl. ETS-bokbuss)
BIBLIOTEK, Bokåret 1993
BIBLIOTEK , Kulturbuss (Bok- og Kulturbussen Harstad)
BIBLIOTEK, Kvæfjord
BIBLIOTEK, Konferanser
BIBLIOTEK, Kunst
BIBLIOTEKSHISTORIE (Harstad bibliotek)
BIBLIOTEKSHISTORIE Bibliotek Norge-Norden) Se arkivboks 021.2 H Bibliotekvesen i Nord
BIBLIOTEKSJEF Se BIOGRAFIER
BIBLIOTEK, Skolebibliotek
BIBLIOTEK, Skånland
BIBLIOTEK, Sør-Troms region
BIBLIOTEK, Tromsø
BIBLIOTEK, Universitetsbiblioteket i Tromsø (UBTØ)
BIBLIOTEK, Utdanning
BIBLIOTEK, Åpning av Nybiblioteket (Kulturhusbiblioteket 25.10.92)
BIOGRAFIER Se navn eller biografipermer lokalkontor
BJARKØY Se også SAMFERDSEL ang. vegforbindelser
BJARKØY
BJARKØY, Kulturminner
BJARKØY, Slekts- og historielag
BLADET HARSTAD magasin Se AVISER, Bladet Harstad og egne kassetter
BOLLA
BOLIGBYGGING Se NÆRINGSLIV, Boligbygging
BOLIGMARKEDET Se NÆRINGSLIV, Eiendom
BOMSTASJON Se SAMFERDSEL
BOTHNER-LEGATET Se LEGATER, Bothner-legatet
BRANN
BRANN, Brannen i Harstad Se arkivboks
BRANN, Brannvern
BRANN, Nordnorsk Opplæringssenter (Tjeldsundsenteret)
BRANN, Norges brannskole
BRANN, Skånland
BRENNEVINSDAGEN, den store Se også FOLKETRADISJON
BRUKERRÅD (pleie- og omsorgstjenesten)
BRYLLUP
BUNADER OG FESTDRAKTER
BYFEST Arrangeres samtidig med Festspillene i Nord-Norge
BYFORNYELSE
BYGDETUN
BYGNINGER, Bygningsvern
BYGNINGER, Byterminal Se også NÆRINGSLIV, Bussbransjen
BYGNINGER, Gamle I
BYGNINGER, Gamle II
BYGNINGER, Gamle III
BYGNINGER, Helga Lind
BYGNINGER, Trondenes Herredshus (Gammelbiblioteket)
BYGNINGER, Vedlikehold Se HARSTAD KOMMUNE, Bygningsvedlikehold
BYHISTORIE I Se også LOKALHISTORIE
BYHISTORIE II
BYHISTORIE, Gatenavn
BYHISTORIE, Harstad-minner (artikler av journalist Ola Bruun)
BYHISTORIE, Litterære verk
BYJUBILEUM Se JUBILEUM
BYKAMPEN 2000 (TV2 sommerunderholdning i 2000)
BYLANDSKAP I
BYLANDSKAP II
BYPARK (Torvet)
BYSANGER Se HARSTADSANGER
BYTERMINAL Se også NÆRINGSLIV, Bussbransjen
BØRS
BÅTER Se KYSTKULTUR
COACHING Se UTDANNING, Coaching-skolen
DANS Se MUSIKK, Ballett/Dans
DATA (aktiviteter) (inkl. Arctic Lan)
DESTINATION HARSTAD Se TURISME, Destination Harstad
DIKT Se også LITTERATUR
DISTRIKTSHØGSKOLE Se UTDANNING, Distriktshøgskole
DIVISJONSMUSIKKEN Se MUSIKKLIV, Divisjonsmusikken og også FORSVARET
DNO Se OLJE, DNO
DOMSTOLER Se også FENGSEL i nord
DYKKING Se IDRETT, Vannsport
DYRELIV
DYRELIV, Dyrebeskyttelsen Se DYRELIV, Dyrebeskyttelsen
DYRELIV, Elg
DYRELIV, Polar Zoo
DYRELIV, Rovdyr
DYRELIV, Viltnemnda
EDRUSKAPSPOLITIKK Se også HARSTAD KOMMUNE, Edruskapspolitikk
EGEDE, HANS (Grønlands apostel)
EIENDOMSSKATT
EKSPORT Se NÆRINGSLIV, Fiskeeksport
EKSPROPRIASJON Se NÆRINGSLIV, Eiendom
ELDREOMSORG Se arkivboks 362.6 E
ELDREOMSORG, Kristine-saken
ELDREOMSORG, Sentralkjøkken
ELDREOMSORG, Sykehjem
ELDREOMSORG, Sykehjemsbygging? (debattenvedr. sykehjem eller omsorgboliger i Harstad
ELEKTRISITET Se KRAFTVERK
ELG Se DYRELIV, Elg
ELGSNES
EMIGRASJON Norge – Russland (Utvandring til Murman-kysten) Se også HANDEL, Pomorhandel
ENERGI
ERVIK
EVAKUERING Se KRIGEN I NORD-NORGE, Evakuering
EVENES
ETS-KOMMUNENE (Evenes-Tjeldsund-Skånland)
EVENES FLYPLASS Se LUFTFART, Evenes lufthavn
FAGFORBUND Se de enkelte fagforbund
FAGFORBUNDET
FALNE i Harstad Se KRIGEN I NORD-NORGE, Falne i Harstad
FANGELEIR Se KRIGEN I NORD-NORGE, Russeleiren
FARMEN 2003 Se også BJARKØY
FASTLEGEORDNINGEN Se HELSE, Fastlegeordningen
FATTIGDOM Se SOSIAL OMSORG
FAUNA
FAUSKEVÅG
FENGSEL i nord Se også DOMSTOLER
FESTIVALER, Diverse
FESTIVALER, Markomeannu Se også MUSIKK
FESTIVALER, Musikk
FESTIVALKOORDINATOR Se Kultur, Festivalkoordinator
FESTSPILL Se også arkivbokser etter årstall
FESTSPILL, Prologer
FESTSPILL, Programmer Se hylle lokalkontor
FESTSPILL, Vedtekter
FESTSPILL, Årsmeldinger Se hylle lokalkontor
FILM
FILM, Harstad filmklubb Se arkivboks
FILM, Harstad kino
FINNMARKSKONTORET
FISKE Se også HAVBRUK
FISKE, Barentssamarbeid (Fiskerettigheter Norge – Russland)
FISKE, Fiskarlaget
FISKE, Fiskeeksport
FISKE, Fiskemeder (fiskeplasser) Se FISKE, Fiskemeder
FLERBRUKSANLEGG Se GROTTEBADET, Flerbruksanlegg
FLERKULTURELLE AKTIVITETER (Multikultura)
FLODBØLGE Se NATURKATASTROFER
FLORA
FLYKTNINGER Se ASYLSØKERE
FLYSELSKAP Se LUFTFART, Flyselskap
FN-DAGEN Se også MULTIKULTURELLE AKTIVITETER
FOLDVIK-MARKEDET Se MARKED, Foldvik-markedet
FOLKEAKADEMIET
FOLKEHØGSKOLER Se UTDANNING, Folkehøgskoler
FOLKEPARKEN
FOLKETALL
FOLKETRADISJON Se også NORSK ETNOLOGISK GRANSKING
FOLKEUNIVERSITETET (tidligere Friundervisningen)
FOND Se LEGATER
FORBRENNINGSANLEGG Se AVFALL, Forbrenningsanlegg
FORENINGER/LAG Se også Hjemmesiden
FORENINGER, Diabetes (Harstad og omland diabetesforening)
FORENINGER, Foto (Harstad fotoklubb)
FORENINGER, Foreningen Norden Se arkivboks og VENNSKAPSSAMARBEID
FORENINGER, Frimurere Maktstrukturer i Harstad
FORENINGER, «Harstadklubben» i Oslo og Tromsø
FORENINGER, Harstad teaterlag
FORENINGER, Harstad Turlag
FORENINGER, Kvinnelige leseselskap (Det kvinnelige leseselskap)
FORENINGER, Lions Club
FORENINGER, MC-klubb
FORENINGER, Naturvernforbundet Se også MILJØVERN
FORENINGER, Nei til atomvåpen I (inkl. atomvåpensprenging på Novaja Zemlja 1962/63) Se arkivboks 327.174 N
FORENINGER, Nei til EU
FORENINGER, NILS (Norsk Interesseorganisasjon for Lese- og Skrivehemmede)
FORENINGER, Nyreforening
FORENINGER, Operaens venner
FORENINGER, Rotary
FORENINGER, Røde Kors Se også arkivboks 361.7 R – Røde Kors-avisen
FORENINGER, Sanitetsforening
FORENINGER, Soroptimister
FORENINGER, Turlag (Harstad Turlag)
FORENINGER, Y Men’s Club
FORFATTERE Se LITTERATUR og egne forfatter- og biografipermer
FORLIKSRÅDET
FORLIS
FORPAKTERBOLIGEN Se BYGNINGER, gamle II
FORSKNINGSDAGENE
FORSVARET I Se DIVISJONSMUSIKKEN
FORSVARET II
FORSVARET III
FORSVARET, Trondenes fort
FORTJENSTMEDALJER
FORVALTNINGSPLANEN FOR NORD-NORGE Se OLJE, Forvaltningsplanen for Nord-Norge
FOTBALLHALL Se IDRETT, Fotballhall
FOTO (Harstad fotoklubb) Se FORENINGER, Foto
FRED
FRELSESARMEEN
FRETEX
FRIGJØRINGSMARKERING Se JUBILEUM, Frigjøringsjubileet
FRILUFTSLIV Se IDRETT, Friluftsliv og FORENINGER, Harstad Turlag
FRIMERKER
FRIMURERE Se FORENINGER, Frimurere
FRIUNDERVISNING Se UTDANNING, Folkeuniversitetet
FUNKSJONSHEMMEDE
FYLKE, Fylkesfuglen i Troms
FYLKE, Fylkesgrenser Se også REGION, Regionsdebatt
FYLKESFORHANDLINGER Kontakt fylkesbiblioteket
FYLKE, Troms fylke 100 år
FYLKESKOMMUNEN
FYLKESKOMMUNEN, Tannhelsen Se HELSE, Tannhelse
FYLKESKOMMUNEN, Utdanningsetaten Se OPUS
FYLKESTINGET
GALLERI HARSTAD / NORD-NORGE Se KUNST, Galleri Harstad / Nord-Norge
GAMMELBIBLIOTEKET Se BIBLIOTEKET og BYGNINGER, Trondenes Herredshus
GANGSÅS
GASS
GATENAVN Se BYHISTORIE, Gatenavn
GAUSVIK
GENERALHAGEN
GENERALPLAN Se HARSTAD KOMMUNE og egne kassetter magasin
GODFJORD
GOLF Se IDRETT, Golf
GRATANGEN
GRATANGEN BÅTSAMLING Se MUSEER, Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum
GRENDEHUS/GRENDEUTVALG
GRENLAND ARCTIC AS Se VERKSTEDINDUSTRI, Grenland Arctic AS
GRESSHOLMAN
GROTTEBADET I (oppstart) Se også IDRETT, Vannsport og SVØMMEHALL
GROTTEBADET II
GROTTEBADET, Flerbruksanlegg
GROTTER
GRUVEDRIFT Se BJARKØY og MELØYVÆR
GRYTIR
GRYTØY
GRØNLANDS APOSTEL Se EGEDE, Hans (mappe)
GRØTAVÆR
GULBRAND GLØTT Se SAGN, Gulbrand Gløtt
HAGAN
HAGEBRUK
HANDEL Se også MESSER og NÆRINGSLIV
HANDEL, Handelssteder Senja
HANDEL, Harstad Handelsstands Forening
HANDEL, Kanebogen Senter (AMFI Kanebogen)
HANDEL, Kjøpesentre
HANDEL, Nordland – Bergens handel
HANDEL, Russerhandel (Handel på Harstads torg)
HARSTAD Historie Se BYHISTORIE og LOKALHISTORIE
HARSTAD AMATØRTEATER Se TEATER, Harstad Amatørteater
HARSTADAMBASSADØRER Se AMBASSADØRER Harstad
HARSTAD ARBEIDERSAMFUND Se Arbeidersamfundet
HARSTAD ARBEIDSLEDERFORENING SE OGSÅ KYSTKULTUR
HARSTAD FILMKLUBB Se FILM, Harstad Filmklubb
HARSTAD FJELLHALL Se GROTTEBADET, Flerbruksanlegg
HARSTAD FOLKEAKADEMI Se FOLKEAKADEMIET
HARSTAD HANDELSSTANDS FORENING Se HANDEL, Harstad Handelsstands Forening
HARSTAD HISTORIELAG Se LOKALHISTORIE, Harstad Historielag
HARSTAD HÅNDVERKERFORENING
HARSTAD KAMERATKLUBB Se KAMERATKLUBBEN
HARSTAD KINO Se FILM, Harstad Kino
HARSTAD KUNSTFORENING Se KUNST, Harstad Kunstforening
HARSTAD KOMMUNE Se også REGION, Kommunesammenslåing
HARSTAD KOMMUNE, Barn og unge
HARSTAD KOMMUNE, Beredskapsplan (BEKO-rapporten)
HARSTAD KOMMUNE, Bygningssaker
HARSTAD KOMMUNE, Bygningsvedlikehold
HARSTAD KOMMUNE, Edruskapspolitikk
HARSTAD KOMMUNE, Eiendomsskatt Se EIENDOMSSKATT
HARSTAD KOMMUNE, Helse og sosial
HARSTAD KOMMUNE, Informasjon/Møteplaner
HARSTAD KOMMUNE, Intern informasjon / Reglement
HARSTAD KOMMUNE, Kulturpolitikk Før 2005: Se arkivboks. Se også egne sektorer.
HARSTAD KOMMUNE, Næringsrådgiver
HARSTAD KOMMUNE, Ordfører
HARSTAD KOMMUNE, Organisering
HARSTAD KOMMUNE, Personal(politikk)
HARSTAD KOMMUNE, Politikk
HARSTAD KOMMUNE, Revisjon
HARSTAD KOMMUNE, Rådhuset
HARSTAD KOMMUNE, Skolepolitikk Se UTDANNING, Grunnskolepolitikk
HARSTAD KOMMUNE, Sosiale arrangementer
HARSTAD KOMMUNE, Økonomi
HARSTAD KOMMUNE, Årsmeldinger Se hylle lokalkontor
HARSTAD KOMMUNESTYRE 1960-, 1970-, 1980-, 1990-tallet
HARSTADKLUBBEN, Oslo (og Tromsø) Se FORENINGER, «Harstadklubben»
HARSTAD KRIGSSKADENEMND (OPPGJØRSNEMNDA) Se KRIGEN I NORD-NORGE, Harstad Krigsskadenemnd
HARSTAD KULTURFORUM Se KULTUR, Harstad Kulturforum
HARSTAD KVINNERÅD Se arkivboks 305.42 H og KVINNER
HARSTAD LITTERATURLAG Se LITTERATUR, Harstad litteraturlag
HARSTAD OPPLAND RUTEBIL Se NÆRINGSLIV, Bussbransjen
HARSTADSANGER
HARSTAD SJØFORSVARSDISTRIKT Se også KYSTVAKT
HARSTAD SJØFORSVARSDISTRIKT, Kystjegerkommandoen
HARSTAD SENTRUM Se NÆRINGSLIV, Harstad sentrum og SAMFERDSEL, Harstad sentrum
HARSTAD TEATERLAG
HARSTAD TRAVPARK Se TRAVPARK
HARSTAD TURLAG Se FORENINGER, Turlag
HARSTAD UTVIKLINGSSELSKAP
HAVBRUK Se også FISKE
HAVFISKEFESTIVAL Se FISKE, Havfiskefestival
HAVNEVESEN
HEGGENKOLLEN SKYTEBANE
HELGA LIND-TOMTA Se BYGNINGER, Helga Lind
HEMMESTAD BRYGGE Se MUSEER, Hemmestad brygge
HELSE Se også SAFE COMMUNITY
HELSE, Alternativ medisin
HELSE, Fastlegeordningen
HELSE, Sykefravær
HELSE, Tannhelse
HINNØYSENTERET
HJEMLØSE Se SOSIAL OMSORG, Hjemløse
HOARR Se TURISME, Hoarr
HOMOFILI (homofile/lesbiske)
HOTELLER Se NÆRINGSLIV, Hotellbransjen
HUNDER
HURTIGRUTA I
HURTIGRUTA II
HURTIGRUTA, Fusjon (fusjonen mellom OVDS og TFDS)
HURTIGRUTA, TV-serien (om tv-serien «Hurtigruten 365»)
HURTIGBÅTER
HØGSKOLER Se UTDANNING
HÅLOGALAND, Billedserie HT (Steder i Hålogaland 2005-06)
HÅLOGALAND FOLKEAKADEMI Se FOLKEAKADEMIET
HÅLOGALAND HISTORIELAG Se LOKALHISTORIE, Hålogaland Historielag
HÅLOGALAND KRAFT Se KRAFTVERK, Hålogaland Kraft
HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP Se AVFALL, Hålogaland Ressursselskap
HÅLOGALANDSBRUA Se SAMFERDSEL, Hålogalandsbrua
HÅLOGALAND SENTER Se NÆRINGSLIV, Hålogaland Senter
HÅLOGALANDSYKEHUSENE Se SYKEHUS, Hålogalandsykehuset
HÅLOGALAND TEATER Se TEATER, Hålogaland teater
IBESTAD I, (inkl. Astafjord og Kronprinsens besøk i 2006)
IBESTAD II
IBESTAD, Kulturhistorie
IBESTAD, Samferdsel (Ibestadtunnelen og Mjøsundbrua)
IDRETT / SPORT Se også hver enkelt idrett
IDRETT, Boksing
IDRETT, Fotball
IDRETT, Fotballhall
IDRETT, Friidrett
IDRETT, Friluftsliv
IDRETT, Golf
IDRETT, Hallprosjekter
IDRETT, Handball
IDRETT, Hinnøyløpet
IDRETT, Innebandy
IDRETT, Jentearrangement
IDRETT, Kampsport
IDRETT, Skisport
IDRETT, Skyting
IDRETT, Skøyter
IDRETT, Stafetter (inkl. DKN-stafetten)
IDRETT, Svømming
IDRETT, Sykling
IDRETT, Vannsport Se også FJELLHALL og SVØMMEHALL
IDRETTSKLUBBER, (Lia-) Brage Håndball/fotball
IDRETTSKLUBBER (Harstad Vikings Basketball
IDRETTSKLUBBER, H.I.L. I Fotball
IDRETTSKLUBBER, H.I.L II
IDRETTSKLUBBER, I.K. HIND Friidrett
IDRETTSKLUBBER, Landsås Fotball
IDRETTSKLUBBER, Medkila I.L. Fotball/skisport
IDRETTSKLUBBER, S.O.I.F.
ILIOS-FESTIVALEN Se arkivboks MUSIKK, Ilios
INDUSTRIBEDRIFTER Se VERKSTEDSINDUSTRI og NÆRINGSLIV, bedriftsnavn
INNVANDRERE Se ASYLSØKERE
ISFJELL (fra Svalbard) Se også FESTSPILL, FINN
ISHAVET
JENTEJOGGEN Se IDRETT, Jentejoggen
JERN OG METALL
JUBILEUM
JUBILEUM, Harstad 25 år (1928)
JUBILEUM, Harstad 75 år (1978)
JUBILEUM, Harstad 100 år (2004) Se også arkivboks 948.4511 H
JUBILEUM, Tusenårsfeiringa (Norge 2000 år)
JERN OG METALL FAGFORENING
JERNBANE Se SAMFERDSEL, Jernbane
JUL, JULESKIKKER
KAARBØ-GÅRDEN
KAARBØ-HALLEN
KAMERATKLUBBEN
KANEBOGEN
KANEBOGEN SENTER Se KJØPESENTRE, Kanebogen senter
KART Se arkivboks 912.4843 K
KASFJORD
KFO-Nytt (Harstad lag av KFO) Se tidsskriftmagasin
KILBOTN
KILDAL Se KIRKER, Kildal
KIRKER/KIRKEGÅRDER
KIRKER/KAPELLER
KIRKER, Den katolske
KIRKER, Fredly kapell
KIRKER, Gatekirka
KIRKER, Harstad kirke
KIRKER, Harstad kirkeforum
KIRKER, Hålogaland bispedømmeråd
KIRKER, Kanebogen kirke
KIRKER, Kildal (biografien om Prest Simon Olsen Kildal (1701-1761)
KIRKER, Kirkeblad
KIRKER, Menigheter
KIRKER, Norge (ulike kirkebygninger)
KIRKER, Prester
KIRKER, Prestestrid («Kvæfjordpresten)
KIRKER, Trondenes kirke I
KIRKER, Trondenes kirke II
KIRKER, Trondenes menighet
KIRUNA
KJEØY(A)
KJØNNSSYKDOMMER
KJØPESENTRE Se HANDEL og også NÆRINGSLIV
KJØTTA
KLOSTER
KLÆR
KOLLEKTIVTRANSPORT Se SAMFERDSEL, Transport
KOMMUNE-SAMMENSLÅING Se REGION, Kommunesammenslåing
KONFIRMASJON
(H.M.) KONGENS FORTJENESTEMEDALJER Se FORTJENESTEMEDALJER
KONGESTØTTA Se TURISME, Severdigheter Harstad
KORRESPONDANSE Kort, brev etc. til biblioteket
KRAFTVERK (inkl. Nedrefoss kraftverk, Gausvik)
KRAFTVERK, Hålogaland kraft
KRAFTVERK, Sør-Troms Elforsyning
KRAFTVERK, Troms Kraftforsyning
KRIGEN I NORD-NORGE Se også arkivbokser
KRIGEN I NORD-NORGE, Evakuering
KRIGEN I NORD-NORGE, Falne i Harstad
KRIGEN I NORD-NORGE, Finnmark
KRIGEN I NORD-NORGE, Harstad
KRIGEN I NORD-NORGE, Harstad Krigsskadenemnd
KRIGEN I NORD-NORGE, Harstad Omland
KRIGEN I NORD-NORGE, Landssvikoppgjøret
KRIGEN I NORD-NORGE, Narvik (Kuberget)
KRIGEN I NORD-NORGE, Russerleiren
KRIMINALITET
KRIMINALITET, Bjarkøy-saken
KRIMINALITET, Kvæfjord-saken
KRIMINALITET, vold i skolen
KRISESENTER Se også KVINNER
KRØTTØY Se BJARKØY
KUBERGET Se KRIGEN I NORD-NORGE, Narvik
KULTUR Se også HARSTAD KOMMUNE, Kulturpolitikk
KULTURFOND Se LEGATER, Kulturfond
KULTUR, Festivalkoordinator (festivalinspirator)
KULTUR, Kulturell adventskalender
KULTUR, Harstad Kulturforum
KULTUR, Kulturpriser
KULTUR, Kultursjef
KULTUR, Kulturskolen Se også MUSIKK, Musikkskolen
KULTUR, Lokaler til kulturformål
KULTUR, Sprell Arrangement
KULTURELL ADVENTSKALENDER Se KULTUR, Kulturell adventskalender
KULTURELLE SKOLESEKKEN, DEN Se KULTUR
KULTURHUS-BIBLIOTEKET Se BIBLIOTEKET
KULTURBYEN HARSTAD
KULTURHUS
KULTURHUS, Arbeids-tegninger Se arkivboks
KULTURHUS, Bygging Se arkivboks 690 K
KULTURHUS, Drift og debatt
KULTURHUS, Informasjons-materiell Se også arkivboks
KULTURHUS, Kulturhusets venner
KULTURHUS, Programmer Se arkivboks
KULTURHUS, Stiftelsen
KULTURHUS, Styret
KULTURHUS, Åpning 1992
KULTURHUS, Årsrapporter Se hylle lokalkontor og arkivboks
KULTURSKOLEN
KULTURMINNESTAFETT
KULTURPRIS
KULTURSKOLEN
KULTUR, Vesterålen
KUNNSKAPSPARKEN
KUNST Se også TRASTAD, kunst
KUNST, AR:T gymsal
KUNST, Arts from Arctic
KUNST, Galleri Harstad
KUNST, Galleri Nord-Norge
KUNST, Harstad Kunstforening
KUNST, Karl Erik Harr
KUNST, Nord-Norske Kunstutstilling (Nordnorsken) Se arkivboks
KUNST, Nordnorsk Kunstmuseum Tromsø
KUNST, Nordnorsk Kunstnersentrum Svolvær
KUNST, SKINN
KUNST, Trastad Se TRASTAD, kunst og Biografier om Herleik Kristiansen og Torstein Nilsen
KUNSTTYVERI
KUNST, Utstillinger I (Harstad) Se arkivboks
KVEØYFORBINDELSEN Se SAMFERDSEL, Kveøyforbindelsen
KVINNEDAGEN
KVINNER Se også FORENINGER, KVINNEDAGEN og LIKESTILLING, og arkivboks 305.42 H
KVÆFJORD
KVÆNER
KYSTKULTUR
KYSTKULTUR, Båtbygging og båtbruk
KYSTKULTUR, Nordlandsbåten I og II Se også ANNA ROGDE
KYSTRIKSVEI Se SAMFERDSEL, Kystriksvei
KYSTVAKT Se også HARSTAD SJØFORSVARS-DISTRIKT
KÅRINGEN Se LØDINGEN
LANDBRUK
LANDBRUK, Bondestevne 1956
LANDBRUK, Trondenes Bondelag
LANDSSVIKOPPGJØR Se KRIGEN I NORD-NORGE, Landssvikoppgjøret
LANGMOAN
LAUGEN Se TRONDENES, Laugen
LAVANGEN
LEGATER (og FOND)
LEGATER, Arna, Sigvor og Oddvar Riksheims legat Se også TRASTAD
LEGATER, Bothner-legatet
LEGATER, Kulturfond
LEGEVAKT Se SYKEHUS
LEKELAND
LIKESTILLING
LITTERATUR
LITTERATUR, Barnelitteratur
LITTERATUR, Harstad Litteraturlag
LITTERATUR, Litteraturlister Litteratur utgitt av nordnorske forfattere
LITTERATUR, Litteraturseminar (festivaler)
LITTERATUR, Nordkalotten (Nordkalottens Litteraturselskap)
LITTERATUR, Nordnorsk forfatterlag
LITTERATUR, Norsk Forfatterlag
LITTERATUR, Samisk Litteratur
LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag)
LOKALER TIL KULTURFORMÅL Se KULTUR, Lokaler til kulturformål
LOKALHISTORIE I Se også BYHISTORIE
LOKALHISTORIE II
LOKALHISTORIE, Harstad Historielag
LOKALHISTORIE, Hålogaland Historielag
LOKALHISTORIE I BILDER (bilder fra gamle Harstad)
LOKALHISTORIE, Stedsnavn
LOKALHISTORIE, Trondenes kommune
LOKALHISTORIE, Trondenes sogn (inkl. mange særtrykk)
LOKALRADIO Se RADIO
LOTTER
LUFTFART
LUFTFART, Evenes Lufthavn
LUFTFART, Luftambulanse Se også SYKEHUS
LUFTFART, Åsegarden flystripe
LUNDENES
LÆRERLAG, Sandtorg
LÆRERLAG, Trondenes
LØDINGEN
MARKED, Markedsdager Harstad
MARKED, Foldvik-markedet Gratangen
MATTILSYN
MC-KLUBB Se FORENINGER, MC-klubb
MEDISINAL BERETNING
MEDKILA
MENIGHETER Se KIRKER, Menigheter
MENTAL HELSE
MENTAL HELSE, Foreningen Mental Helse
MENTAL HELSE, Møteplassen
MESSER
MESSER, Harstad-dagene
MESSER, Nord-Norges Messen
MILJØVERN I (inkl. naturvern)
MILJØVERN II
MILJØVERN III
MINNESMERKER
MJØSUNDBRUA Se IBESTAD, Samferdsel
MODELLFLY
MR-AKSJONEN Se SYKEHUS, MR-aksjonen
MULTIKULTURA Se FLERKULTURELLE AKTIVITETER
MUSEER
MUSEER, Fartøyvernsenter og Båtmuseum
MUSEER, Hemmestad Brygge
MUSEER, Lofoten
MUSEER, Trastad Samlinger Se TRASTAD SAMLINGER
MUSEER, Trondarnes Distriktsmuseum
MUSIKK
MUSIKK, Ballett/Dans Se også TEATER
MUSIKK, Country
MUSIKK, Divisjonsmusikken
MUSIKK, Harstad Janitsjar
MUSIKK, Ilios Se arkivboks
MUSIKK, Jazz
MUSIKK, Kirkekonserter Se også TRONDENESDAGENE
MUSIKK, Konsertprogram
MUSIKK, Kor
MUSIKK, Landsdelsmusiker-ordningen i Nord-Norge Se MUSIKK, Musikk i Troms
MUSIKK, Musikkens Venner
MUSIKK, Musikk i Nordland
MUSIKK, Musikk i Troms (inkl. Arctimus)
MUSIKK, Musikkskolen
MUSIKK, Nordnorsk musikkråd
MUSIKK, Opera
MUSIKK, Rikskonsertene
MUSIKK, Rock og pop
MUSIKK, Skolekorps
MUSIKK, Viser
MUSIKKPAVILJONGER Se PAVILJONGER
MØTEPLASSEN Se MENTAL HELSE, Møteplassen
MØYSALEN
NATTERAVNPROSJEKTET Se UNGDOM, Natteravnprosjektet
NATTKAFEEN Se UNGDOM, Nattkafeen
NATTRAID Se IDRETT, Friluftsliv
NATURKATASTROFER
NATURVERN Se MILJØVERN
NAV
NEDREFOSS KRAFTVERK Se KRAFTVERK
NEI TIL ATOMVÅPEN Se arkivboks 327.174N
NEI TIL EU Se FORENINGER, Nei til EU
NEWTON-ROMMET Se UTDANNING, Newton-rommet
NILS avd. Harstad Se FORENINGER, NILS
NORD-NORGE (Om å bo i landsdelen, myter m.m.)
NORD-NORGE, Nord-Norge-planen (fra bladet «Kontakt» 1951) Se også OLJE, Forvaltningsplanen for N-N
NORD-NORGEBANEN Se SAMFERDSEL, Nord-Norgebanen
NORD-NORGES DIAKONISTIFTELSE Se også TRASTAD
NORD-NORGES UKEBLAD Se LOKALHISTORIE
NORDNORSK FORFATTERLAG Se LITTERATUR, Nordnorsk Forfatterlag
NORDKALOTTVEIEN Se SAMFERDSEL, Nordkalottveien
NORDLANDSBÅTEN I og II Se KYSTKULTUR, Nordlandsbåten

Se også SKIPSFART

NORDLANDSFORSKNING
NORDLANDS-/BERGENSHANDELEN Se HANDEL, Nordland – Bergen
NORDNORSK KULTURRÅD Se KULTUR, Nordnorsk Kulturråd
NORDNORSK OPPLÆRINGSSENTER Se BRANN, Nordnorsk Opplæringssenter
NORDOMRÅDENE Se OLJE, Forvaltningsplanen for Nord-Norge
NORSK ETNOLOGISK GRANSKING Se også FOLKETRADISJON
NORSK FOLKEMINNELAG Se FOLKETRADISJON
NORSK MEDISINALDEPOT Se NÆRINGSLIV, Norsk Medisinaldepot
NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING Se FORENINGER, Sanitetsforening
NYREFORENING Se FORENINGER, Nyreforening
NÆRINGSAKADEMIET
NÆRINGSLIV Se også ÅRSMELDINGER
NÆRINGSLIV, Bertheus J. Nilsen
NÆRINGSLIV, Bilbransjen
NÆRINGSLIV, Bj. Rasch-Tellefsen
NÆRINGSLIV, Boligbygging
NÆRINGSLIV, Brødrene Bothner Se også BIOGRAFIER, Bothner
NÆRINGSLIV, Bussbransjen
NÆRINGSLIV, Dagligvarebransjen
NÆRINGSLIV, Eiendom
NÆRINGSLIV, Elektrobransjen
NÆRINGSLIV, Fiskeeksport
NÆRINGSLIV, Harstad Sentrum Se også SAMFERDSEL, Harstad Sentrum
NÆRINGSLIV, Harstad Tidende
NÆRINGSLIV, Hotellbransjen
NÆRINGSLIV, Hudpleie (spa)
NÆRINGSLIV, Hålogaland Senter
NÆRINGSLIV, Møbelbransjen
NÆRINGSLIV, Nathanielsen Begravelsesbyrå, Hagesenter
NÆRINGSLIV, Nord-Norges Salgslag Se også ÅRSMELDINGER i hylle lokalkontor
NÆRINGSLIV, Norsk Medisinaldepot
NÆRINGSLIV, Næringsforeningen (Harstad Næringsforening stiftet 2006)
NÆRINGSLIV, Optikerbransjen
NÆRINGSLIV, Staal & Jern
NÆRINGSLIV, Stangnes Syd
NÆRINGSLIV, Tine Meierier (tidl. Harstad meieri)
NÆRINGSLIV, Trykkeribransjen
NÆRINGSLIV, Ulike næringer
NÆRINGSLIV, Utelivsbransjen
NÆRINGSLIV, VVS
OFOTBANEN Se SAMFERDSEL, Ofotbanen
OFOTEN
OFOTEN NÆRINGSRÅD
OL-fakkelen
OL I TROMSØ
OLJE, DNO (Det norske oljeselskap)
OLJE, Forvaltningsplanen for Nord-Norge (fokus på Nordområdene; Barentshavet, Lofoten og Vesterålen 2005/06) Se også NORD-NORGE, Nord-Norge-planen (1951)
OLJE, Hydro
OLJE, Norne
OLJE, Oljebase
OLJE, Oljebyen Harstad
OLJEBORING NORD FOR 62. BREDDEGRAD I
OLJEBORING NORD FOR 62. BREDDEGRAD II
OLJEBORING NORD FOR 62. BREDDEGRAD III
OTTAR (biografien)
OPUS (Opplærings- og utviklingssenter i Troms)
PARKEN MOTTAK Se ASYLSØKERE, Parken mottak
PARKERING Se SAMFERDSEL, Parkering
PAVILJONGER
PENSJONISTBALL
PENSJONIST-UNIVERSITETET Se UTDANNING, Pensjonist-universitetet
POLAR ZOO Se DYRELIV, Polar Zoo
POLITI
POLITISKE PARTIER Se VALG arkivbokser
POMOR-HANDEL/russer-handel Se HANDEL
POST Se SAMFERDSEL, Post
PPD HARSTAD
PRESTESTRID Se også KIRKER
PSYKIATRI Se MENTAL HELSE
PSYKISK UTVIKLINGS-HEMMEDE Se UTVIKLINGSHEMMEDE
RADIO, Lokalradio
RADIO, Radio Harstad (Ungdomsradioen)
RADIO, Radio Hålogaland
REDERIER Se HAVBRUK
REDNINGSSELSKAPET
REGATTA Se SKIPSFART, Regatta
REGION, Kommunesammenslåing
REGIONSDEBATT
REGION, Sør-Troms Regionråd
REHABILITERINGSSENTER
RENOVASJON Se AVFALL
REVY Se TEATER, Revy
RIKSTEATERET Se TEATER, Riksteateret
RIVERMONT
ROGLA Se også UNGDOM, Fritidstilbud
ROVDYR Se FAUNA
RUGGEVIKA NÆRINGSPARK Se NÆRINGSLIV
RUSMIDLER Se også SOSIAL OMSORG
RUSSEFEIRING
RUSSEAVISER Se arkivbokser
RUSSELEIREN Se KRIGEN I NORD-NORGE, Russeleiren
RUSSERHANDEL Se HANDEL, Russerhandel
RUSSERLEIR Se KRIGEN I NORD-NORGE, Russeleiren
RØDE KORS Se FORENINGER, Røde Kors og arkivboks 361.7 R
RØDSKJÆR
RØKENES
RØYKELOVEN
SAFE COMMUNITY Se også HELSE og SAMFERDSEL, Trafikkulykker
SAGA FESTIVAL Se TRONDENES HISTORISKE SENTER
SAGN Sagnet om Tore Hund: Se TORE HUND
SAGN, Gulbrand «Gløtt» (sagnet om Gulbrand Iversen, kalt «Gløtt» fra Astafjord)
SAMER I
SAMER II
SAMER, Flagg(regler)
SAMER, Kultur Se også FESTIVALER, Markomeannu
SAMER, Religion
SAMER, Samisk håndverk
SAMETINGET
SAMFERDSEL, Harstad Sentrum Se også NÆRINGSLIV, Harstad Sentrum
SAMFERDSEL, Hålogalandsbrua
SAMFERDSEL, Kveøyforbindelsen
SAMFERDSEL, Kystriksveg
SAMFERDSEL, Lofast
SAMFERDSEL, Nord-Norgebanen
SAMFERDSEL, Ofotbanen
SAMFERDSEL, Parkering
SAMFERDSEL, Post
SAMFERDSEL, Tele (Telenor)
SAMFERDSEL, Tjeldsundbrua
SAMFERDSEL, Trafikksikkerhet
SAMFERDSEL, Trafikkulykker Se også SAFE COMMUNITY
SAMFERDSEL, Transport
SAMFERDSEL, Toppenveien
SAMFERDSEL, Vegutbygging
SAMFERDSEL, Vegvedlikehold
SAMFERDSEL, Vegvesen
SAMFERDSEL, Øylandsruta
SAMFUNNSKVARTALET Se KULTUR, Samfunnskvartalet
SAMFUNNSSTRAFF
SAMFUNNSSTRAFF, Konfliktråd
SAMISK RELIGION Se SAMER, Religion
SANDSTRAND Se Skånland
SANDSØY
SANDTORG
SANDTORG LÆRERLAG Se LÆRERLAG, Sandtorg
SANDTORGHOLMEN
SANITETSFORENING
SENJA
SENJATROLLET
SENTRALKJØKKEN Se ELDREOMSORG, Sentralkjøkken
SIGMO NORD
SIGNALPROSJEKTET Se UTDANNING, Harstad skole
SIVILFORSVARET
SJAKK
SJØSTIEN Se TRONDENES
SKIPSFART, Forlis
SKIPSFART, Forlis (MS «Black Watch», Kilbotn)
SKIPSFART, Regatta
SKIPSFART, Skip Se også KYSTKULTUR, Nordlandsbåten og ANNA ROGDE
SKIPSINDUSTRI Se VERKSTEDSINDUSTRI
SKODDEBERG
SKOG
SKOLER Se UTDANNING
SKROLSVIK Se SENJA
SKULPTURLANDSKAP
SKÅNLAND
SKÅNLAND-KOLLEKTIVET
SLEKTSGRANSKING
SLOTTET
SMITHS VENNER
SOLDAG I HARSTAD
SOLTUN FOLKEHØGSKOLE Se UTDANNING, Folkehøgskoler
SOROPTIMISTER Se FORENINGER, Soroptimister
SOSIAL OMSORG (Fattigdom) Se også RUSMIDLER
SOSIAL OMSORG, Hjemløse
SOSIAL OMSORG, Varmestue
SPEIDERE
SPILL
SPRELL ARRANGEMENT Se KULTUR, Sprell Arrangement
SPRÅK, Kvensk
STANGNES
STANGNES SYD Se NÆRINGSLIV, Stangnes Syd
STATSARKIV Se ARKIV
STEDSNAVN
ST. ELISABETH Se også ASYLSØKERE, Parken mottak
STRANDPROMENADEN
STUDENTDAGENE
SVALBARD
SVARTA BJØRN
SVØMMEHALL Se også GROTTEBADET og IDRETT, Vannsport
SVØMMEHALL, Kanebogen Svømmehall
SYKEFRAVÆR Se HELSE, Sykefravær
SYKEHJEM Se ELDREOMSORG, Sykehjem
SYKEHUS, Beredskapssentral
SYKEHUS, Harstad Sykehus
SYKEHUS, Harstad sykehus kunstsamling
SYKEHUS, Hålogalands-sykehusene oppløses?
SYKEHUS, Hålogalands-sykehuset I
SYKEHUS, Hålogalands-sykehuset II
SYKEHUS, MR-aksjonen
SYKEHUS, Sykehusokkupasjonen
SØR-TROMS REGIONRÅD Se REGION, Sør-Troms Regionråd
SØR-ROLLNES Se IBESTAD
SØRVIK
TANNHELSE Se HELSE, Tannhelse
TEATER
TEATER, Dukketeater
TEATER, Harstad amatørteater Se også arkivboks
TEATER, Hålogaland Teater Se også arkivboks 792.094843
TEATER, Nordland Teater
TEATER, Revy
TEATER, Riksteateret
TEATER, Usedvanlig Teater (funksjonsfriske, døve og psykisk utviklingshemmede)
TELEVERKET Se SAMFERDSEL, Tele
TENNEVOLL Se LAVANGEN
TIDSSKRIFTER Se egne permer
TILFLUKTSROM Se SIVILFORSVARET
TIPPING Se SPILL
TJELDSUND
TJELDSUNDBRUA Se SAMFERDSEL, Tjeldsundbrua
TOALETT I HARSTAD
TOLLEN
TOPPENVEIEN Se SAMFERDSEL, Toppenveien
TORE HUND (biografien og sagnet om Tore Hund fra Bjarkøy)
TRAFIKK Se SAMFERDSEL
TRASTAD GÅRD
TRASTAD, Kunst Se også biografipermen om Herleik Kristiansen og Torstein Nilsen
TRASTAD PRODUKTER Inkludert Trastad Design
TRASTAD SAMLINGER Se også TRASTAD, Kunst og NND
TRASTAD SKOLE
TRAVPARK (Harstad Travpark)
TROLLET I SENJA Se SENJATROLLET
TROLLKJERKA Se GROTTER
TROLLFJORDSLAGET
TROMSØPALMEN Se FLORA
TRONDARNES DISTRIKTSMUSEUM Se MUSEER, Trondarnes Distriktsmuseum
TRONDARNES FOLKEHØGSKOLE Se UTDANNING, Trondarnes folkehøgskole
TRONDENES
TRONDENES, Altevågen
TRONDENES, Laugen
TRONDENES BYGDEBOK
TRONDENES BONDELAG Se LANDBRUK, Trondenes Bondelag
TRONDENES BYGDE-UNGDOMSLAG (TBU)
TRONDENES FORT Se FORSVARET, Trondenes Fort
TRONDENES KIRKE Se KIRKER, Trondenes kirke
TRONDENES LÆRERLAG Se LÆRERLAG, Trondenes
TRONDENESDAGENE Se også MUSIKK, Kirkekonserter
TURISME
TURISME, Campingliv
TURISME, Destination Harstad
TURISME, Harstad/Troms Se arkivboks Turistbrosjyrer/kart
TURISME, Hoarr
TURISME, Reiselivsdager
TURISME, Severdigheter i Harstad
TURISME, Stine langs sjøen (Trondenes kirke – Sentrum – Stangnes)
TURISME, Hvalsafari
TURLAG Se FORENINGER, Harstad Turlag
TV (lokal-TV)
TV-HÅLOGALAND
TØMMEPLASS Se AVFALL
UNGDOM Se også RADIO, Radio Harstad
UNGDOM, Corner aktivitetskafé
UNGDOM, Fritidsklubber Ungdomsklubber
UNGDOM, Fritidstilbud
UNGDOM, Kulturtiltak I og II
UNGDOM, Natteravnprosjektet
UNGDOM, Opprør for eget hus
UNGDOM, Politiske grupperinger (politiske bevegelser)
UNGDOM, Ungdommens Hus (Pl@stelin@)
UNGDOM, Ungdomspolitikk
UNGDOMSKULTUR-FORUM
UNGDOMSKULTURUKA
UTDANNING
UTDANNING, ALA (Alternativ Læringsarena)
UTDANNING, Bergseng skole
UTDANNING, Coaching-skolen
UTDANNING, Distriktshøgskole
UTDANNING, Folkehøgskoler
UTDANNING, Folkeuniversitetet
UTDANNING, Grunnskolepolitikk
UTDANNING, Grunnskoler
UTDANNING, Hagebyen skole
UTDANNING, Harstad skole
UTDANNING, Heggen vg. skole
UTDANNING, Høgskolen i Harstad Se også arkivboks (studiekataloger)
UTDANNING, Høyere utdanning
UTDANNING, Kanebogen skole
UTDANNING, Kila skole
UTDANNING, Medkila skole
UTDANNING, Newton-rommet
UTDANNING, Næringsakademiet
UTDANNING, Pensjonistuniversitetet
UTDANNING, Private skoler
UTDANNING, Seljestad skole
UTDANNING, Trondarnes folkehøgskole
UTDANNING, Videregående skoler
UTDANNING, Voksenopplæring
UTESTEDER Se NÆRINGSLIV, Utelivsbransjen
UTVIKLINGSHEMMEDE Se også TRASTAD (og TEATER)
VALG Se arkivbokser etter årstall
VALG 1916-1945 1916, -19, -22, -25, -28, -31, -34, -37, -39, -45
VALG 1959
VALG 1969
VALG 1971
VALG 1973
VALG 1975
VALG 1977
VALG 1979
VALG 1981
VALG 1983
VALG 1985 I og II
VALG 1987
VALG 1991 I, II og III
VALG 1995
VALG 2003
VALG 2005
VALG 2007
VANNFORSYNING
VARMESTUE Se SOSIAL OMSORG
VEGVESEN Se SAMFERDSEL, Vegvesen
VENNSKAPSBYER Se også FORENINGER, Foreningen Norden
VENNSKAPSBYER, Arbroath (Skottland)
VENNSKAPSBYER, Helsingør (Hamlets by og porten til Baltikum, Danmark)
VENNSKAPSBYER, Kirovsk (Europeisk Russland)
VENNSKAPSBYER, Umeå (Västerbotten, Sverige)
VENNSKAPSBYER, Vasa (Vest-Finland)
VENNSKAPSSAMARBEID, (Afghanistan, Tyrkia m.fl.)
VERDENSKRIG Se KRIGEN I NORD-NORGE
VERITAS, Det Norske
VERKSTEDINDUSTRI
VERKSTEDINDUSTRI, E.S.N. (Ejnar S. Nielsen Mek. Verksted)
VERKSTEDSINDUSTRI, Grenland Arctic AS
VERKSTEDSINDUSTRI, Kaarbøverkstedet
VERKSTEDINDUSTRI, Mathiassens Mek. Verksted
VERKSTEDSINDUSTRI, Nordvik Mek. Verksted
VERNEVERDIGE BÅTER Se KYSTKULTUR, ANNA ROGDE og SKIPSFART
VEVING
VIDEREGÅENDE SKOLER Se UTDANNING
VIKINGER Se også BJARKØY, Vikingklubben
VIKINGMUSEET Se MUSEER, Lofoten
VILLE DYR Se DYRELIV
VILTNEMND Se DYRELIV, Viltnemnd
VINDKRAFT Se ENERGI
VINN (Veiledningsinstituttet i Nord-Norge)
VISER Se MUSIKK, Viser
VOKSENOPPLÆRING Se UTDANNING, Voksenopplæring
VOLD Se KRIMINALITET
VRAK Se SKIPSFART, Forlis
Y-MENS CLUB Se FORENINGER, Y-Men’s Club
ØYLANDSRUTA Se SAMFERDSEL, Øylandsruta
ÅSEGARDEN, boligfelt Se NÆRINGSLIV
ÅSEGARDEN, flystripe Se LUFTFART, Åsegarden flystripe
ÅSEGARDEN LEIR Se også FORSVARET