Digitalt nasjonalt lånekort

Alle som ikke har nasjonalt lånekort kan skaffe seg et digitalt nasjonalt lånekort fra Nasjonalbiblioteket som kan brukes på digitale bibliotektjenester. Dette forutsetter at man identifiserer seg med BankID ved opprettelse av kortet. Se mer informasjon om hvordan dette gjøres her. https://bibliotekutvikling.no/2020/03/25/digitalt-nasjonalt-lanekort-lansert/?fbclid=IwAR3d39oMz3RZsC-OAJ6JEK9zqKrkI0MfxWmk_ndIlSUAAoYXYfHPpJNXpuI