17. juni kl. 19.30: Det går til helvete. Eller? Vetlesen og Bjørlykhaug

Selv om vi mennesker ofte føler oss skilt fra den i våre høyteknologiske samfunn, er vi en integrert del av naturen. Vi er i nær slekt med dyrene og føler ofte et nærmest instinktivt forhold til planter og vekster og været som skifter. Det blir ofte tydelig når man er på tur i skog og mark.

Hva skjer med oss følelsesmessig, når naturen ødelegges og klimaet er i endring? I boka Det går til helvete. Eller? har filosof Arne Johan Vetlesen og stipendiat Knut Ivar Bjørlykhaug fått flere bidragsytere til å beskrive sine egne erfaringer rundt disse temaene. Nå kan du høre de to samtale om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid.

Videolenke kommer på facebook arrangementer til litteraturhuset https://www.facebook.com/events/551539815509886/ og på litteraturhusets hjemmeside http://litteraturhuset.no/arrangement/hjem-i-stua/det-gar-til-helvete-eller/. Arrangementet starter kl. 19.30.