11. juni kl. 19.30: Grønn omstilling nå? Hessen, Mohn, Kristoffersen og Tollersrud

De siste månedene har klimagassutslippene gått ned og lufta blitt renere, både nasjonalt og globalt. Men er det en god nyhet når samfunnet i stor grad har stoppet opp, og vi har fått rekordhøy arbeidsledighet?

Mange har tatt til orde for at statens redningspakker må sette fart i omstillingen til et nullutslippssamfunn, mens andre mener vi nå må sette arbeidsplasser foran klimaet. Er det i det hele tatt mulig å tenke på en grønn omstilling nå, eller viser nettopp korona-dugnaden at vi er i stand til å gjennomføre store og nødvendige endringer i fellesskap? Og hvor kan vi starte?

Klaus Mohn er tidligere sjefsøkonom i Statoil, og nå rektor ved Universitetet i Stavanger. Han skapte bølger i oljehovedstaden da han sa at regjeringen ikke bør endre oljenæringens skatteregler for å redde dem ut av krisa.

Berit Kristoffersen er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Norges arktiske universitet, og prosjektleder for Smart Senja, som jobber fram framtidas energiløsninger.

Dag O. Hessen er biolog og professor ved Universitetet i Oslo, og har nettopp gitt ut boka Verden på vippepunktet, om tilstanden for natur og klima, og hvor ille det kan gå.

Samtalen ledes av Emma Tollersrud, som er journalist i Klassekampen.

Arrangementet inngår i serien … etter viruset, et samarbeid mellom Sølvberget bibliotek i Stavanger og Litteraturhuset.

Videolenke kommer på facebook arrangementer til litteraturhuset https://www.facebook.com/events/2555522981368336/ og på litteraturhusets hjemmeside http://litteraturhuset.no/arrangement/hjem-i-stua/gronn-omstilling-na/ Arrangementet starter kl. 19.30.